Postanowienia ogólne.

Jako dostawca usług jesteśmy zobowiązani chronić Państwa prywatność w sieci jak też stosować się do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej oraz w Polsce w tym w zakresie ochrony danych osobowych.

Wyznaczony przez nas pracownik w ramach struktury organizacyjnej Atteli Sp. z o.o. zapewni w sposób stały, aby sposób przetwarzania Państwa danych był w każdym czasie zgodny z obowiązującym prawem oraz naszymi standardami.

Może się tak zdarzyć, że będziemy pozyskiwać dane analityczne na różne sposoby z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku zapewnimy Państwu bezpieczeństwo podczas przeglądania oraz korzystania z naszej strony internetowej.

Zapewnimy Państwu użyteczne narzędzie do synchronizowania danych pomiędzy programem MS Outlook i Odoo.

Zakres informacji, które mogą być przez nas zbierane.

Jako dostawca usług, będziemy przetwarzać informacje i dane, które Państwo:

  • przekażecie nam podczas rejestracji na oregano-sync.atteli.com
  • pozwoliliście nam wykorzystywać wyrażając na to zgodę, aby zbierać je z mediów społecznościowych i innych miejsc
  • zapewniliście nam bezpośrednio np. poprzez rozmowę na chat lub mailem
  • zapewniliście nam akceptując naszą politykę względem ciasteczek (cookies)
  • przekazaliście nam Państwo w inny sposób podczas korzystania z aplikacji.

Naszym głównym celem przy świadczeniu usług jest zapewnienie Państwu możliwości synchronizacji danych pomiędzy MS Outlook i Odoo.

Nie zbieramy co do zasady danych osobowych bez wcześniejszej, wyraźnej zgody. Nie wysyłamy naszym klientom żadnych materiałów marketingowych w tym reklam bez uzyskania wcześniejszej zgody na taką wysyłkę.

Ciasteczka (cookies).

Nasza strona internetowa (oregano-sync.atteli.com) wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczko (cookie) to mały plik tekstowy (kawałek kodu), który pozwala nam rozpoznać Państwa przeglądarkę w celu dostosowania ustawień strony oraz umożliwienia Państwu zalogowanie się na Państwa konto pod adresem panel.mango-metrics.com. Nasze ciasteczka (cookies) nie zawierają ani nie pozyskują danych osobowych.

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) do zbierania danych, które umożliwiają nam rozpoznanie jakie produkty marketingowe do Państwa kierować i dla oceny, które kampanie są skuteczne dla użytkowników z których regionów.

W każdym czasie macie Państwo dostęp do ustawień ciasteczek (cookies) w ustawieniach przeglądarki. Jednakże miejcie Państwo świadomość, że wyłączenie ich lub ingerencja w te ustawienia w przyszłości może wpłynąć na możliwość i korzystanie z funkcjonalności naszej strony.

W jaki sposób zabezpieczymy Państwa dane osobowe oraz inne treści?

Wszelkie synchronizowane dane nie będą przechowywane przez nas ani nie będą przesyłane przez nasze serwery. Wszelkie dane synchronizowane przesyłane są bezpośrednio pomiędzy programem MS Outlook i wskazanym przez Państwa systemem Odoo przy pośrednictwie Państwa sieci i łącza internetowego.

Dostęp do danych osobowych.

Jeżeli pomimo ogólnej zasady wynikającej z niniejszej Polityki Prywatności, zgodnie z którą nie przetwarzamy danych osobowych, pozyskamy jakieś dane o tym charakterze, możecie Państwo uzyskać dostęp do tych danych, dotyczących jednak wyłącznie Państwa- w każdym czasie, poprzez zgłoszenie odpowiedniej prośby (w tym także poprzez wysłanie maila). Dostęp do swoich danych zostanie Państwu umożliwiony w najszerszym, dopuszczalnym prawe zakresie, będziecie Państwo mogli wprowadzić do nich dowolne zmiany i poprawki lub będziecie Państwo mogli je usunąć, kiedykolwiek tego Państwo zażądacie. Postaramy się wykonać Państwa prośbę w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Państwa prośba nie będzie mogła zostać spełniona, poinformujemy Państwa o tym fakcie na piśmie (lub w formie wiadomości e-mail).

Inne postanowienia.

Niniejszy dokument może być zmieniany przez nas w miarę potrzeb.
Polecamy odwiedzać niniejszą zakładkę, nawet bez powiadamiania o tym przez nas, celem kontroli czy przyjęte i stosowane dotąd przez nas zasady Polityki Prywatności nie zmieniły się.

Wszelkie pytania w zakresie przyjętej Polityki Prywatności mogą być kierowane na adres: contact@Atteli.com

Niniejszy dokument wszedł w życie 1 lipca 2017 r.